Over de Dorpsraad

De Dorpsraad Manderveen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter – Marian de Boer

Secretaris – Jet Hendriks

Leden:

  • Ine Steggink
  • Martin Boswerger
  • Marloes Heerink

 

Doel Dorpsraad
Het doel van de dorpsraad is het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van Manderveen. De Dorpsraad levert de bouwstenen voor het gemeente beleid. Gelijktijdig is de Dorpsraad communicatie kanaal voor inwoners van Manderveen naar de gemeente toe en omgekeerd. De Dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van Manderveen bij de gemeente en is er voor alle Manderveners.

De Dorpsraad signaleert en inventariseert knelpunten en wensen die leven in Manderveen. Idee├źn en oplossingen maakt de Dorpsraad kenbaar bij de gemeente. Het doel is inwoners van Manderveen bij ontwikkeling van plannen te betrekken. Het gaat erom dat de wensen en behoeften van de bewoners tot hun recht komen in de beleidsplannen van de gemeente. De Dorpsraad is adviseur van de gemeente en heeft de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting, openbare werken, zorg, welzijn, sport, voorzieningen en (verkeers)veiligheid.

 

Secretariaat:
Jet Hendriks
Vasserdijk 8
7664 VH Manderveen
0546-681742