DE agenda voor heel Manderveen! U organiseert een evenement in Manderveen?
Of u zoekt de datum van een typisch Manderveens feest? Kijk dan op onze agenda: het centrale punt voor alle belangrijke gebeurtenisen in en rond Manderveen.

De dorpsraad verzoekt alle betrokkenen en geïnteresseerden zoveel mogelijk data van alle evenementen in Manderveen bekend te maken.
Heeft u een datum? Stuur ‘m door naar info@dorpsraadmanderveen.nl