Welkom op de website van de Dorpsraad Manderveen!


Oproep nieuwe leden
:
De Dorpsraad is op zoek naar versterking. Vind u Manderveen belangrijk en wilt u zich inzetten voor ons mooie dorp? Kom ons dan helpen.
U kunt zich aanmelden of een keer onze vergadering bezoeken. U bent van harte welkom. Meldt u zich aan bij één van de dorpsraadleden.

 

Paasvuur
We willen u er nogmaals op wijzen dat er uitsluitend snoeihout gebruikt mag worden voor het paasvuur.
Wilt u zo vriendelijk zijn het hout op een nette manier af te leveren bij het paasvuur?

Het paasvuur zal op 1e paasdag 27 maart as. om 20:30 uur worden ontstoken.
Hierbij willen we ouders vragen om goed toezicht op hun kinderen te houden en ervoor te zorgen dat ze niet te dicht bij het vuur komen.
De dorpsraad kan niet verantwoordelijk worden gesteld!